Szybki kontakt:   ekspert@kryminalistyka.org   +48 727 505 505   +48 726 505 505

Badania dokumentów

Oferujemy usługi grafologa dla organów procesowych i osób prywatnych, w zakresie:
 • badania pisma ręcznego
 • badania porównawcze pisma, podpisów, paraf
 • badania dokumentów (umowy, testamenty, anonimy, itp.)
 • badania kryminalistyczne dokumentów (podłoże, metody falsyfikacji, itp.)
 • badania autentyczności dokumentów krajowych i zagranicznych (m.in. dokumenty tożsamości, samochodowe, banknoty, czeki, karty płatnicze)
 • stwierdzenie autentyczności pisma i podpisów
 • badania dokumentów kopiowanych, komputerowych
 • identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego i podpisu
 • badania pisma maszynowego
 • badania odcisków pieczątek
Wykonujemy badania techniczne dokumentów:
 • nakreślone pismem ręcznym w postaci zapisów literowo cyfrowych przez daną osobę,
 • naniesione za pomocą maszyny drukującej, które są wygenerowane przez urządzenia drukujące jak drukarki, plotery,
 • ustalających wiek pisma nakreślonego przez wskazaną osobę (dotyczy wpisów jak i podpisów)
Powyższe badania przeprowadzamy dwoma metodami:
 1. na podstawie zmian obrazu pisma (w przypadku starych zapisów) - oparta na tradycyjnej metodyce badań grafologicznych
 2. chemicznej (dobre efekty, gdy dokumenty są antydatowane) - wykorzystuje specjalistyczną aparaturę (Video Spectral Comparator, Raman Spectromet) - zostają pobrane próbki z linii graficznej pisma i one poddawane są analizie.
 

Badania wykonują eksperci kryminalistyki z wieloletnim doświadczeniem zdobytym między innymi w laboratoriach organów ścigania, ośrodkach naukowych, laboratoriach szkolnictwa wyższego.

Współpracujący z nami specjaliści posiadają uprawnienia biegłych sądowych.

Zapraszamy do kontaktu zarówno organy procesowe, jak i osoby prywatne.

Zadzwoń do specjalistów: 727-505-505 (24 h / 7 dni w tygodniu), a otrzymasz:

 • dostosowaną do potrzeb ofertę cenową
 • elastyczność względem oczekiwanych terminów
 • indywidualną i bezpłatną poradę w Twojej sprawie

Zapraszamy do zadawania pytań

Kontakt

Ekspertyzy prywatne

Wykonujemy ekspertyzy prywatne we wszystkich wymienionych dziedzinach. Zapraszamy do współpracy kancelarie adwokackie, instytucje, osoby prawne i fizyczne.

© 2015 All rights reserved.